Podmienky akcie 2+1 ZADARMO (ďalej len “Podmienky akcie”)

I. Úvodné ustanovenia
1. Tieto podmienky akcie s názvom: „2+1 ZADARMO” stanovujú pravidlá, podmienky, rozsah a reklamu akcie, podmienky používania a právomoci účastníkov akcie a tiež povinnosti usporiadateľa.

2. Akcie sa môžu zúčastniť Zákazníci, ktorí splnia podmienky pre účasť v akcii. Tým sa stávajú účastníkmi tejto akcie. (Ďalej len "Účastník akcie")

II. Predmet akcie a podmienky účasti na akcii

1. Predmetom akcie je možnosť využiť zľavu účastníkom akcie podľa podmienok akcie v čase jej trvania zahŕňajúcej poskytnutie zľavy znižujúcej cenu produktov uvedených na stránke: https://www.eyerim.sk (ďalej len: „Produkty”) vo výške uvedenej v ods. 2 nižšie (ďalej len: „Predmet zľavy”).

2. Zľava sa poskytuje v nasledovnej výške:

100 % zľava na najlacnejší produkt v nákupnom košíku pri nákupe 3 a viac produktov z eyerim collections (OiO a/alebo Kohe) s použitím kódu: EYEFREE

V prípade vrátenia tovaru po využití zľavy sa postupuje nasledovne:

V prípade, ak Účastník vráti produkt/produkty, ktoré neboli najlacnejším produktom (teda doručené "zdarma"), musí Účastník tento produkt/produkty vrátiť aj spolu s najlacnejším produktom, ktorý mu bol v rámci akcie poskytnutý zdarma. Pokiaľ by sa tak nestalo a Účastník vráti iba produkt/produkty, ktoré neboli zdarma, refundovaný bude rozdiel plnej sumy zaplatenej za objednávku a sumy za produkty, ktoré si Účastník ponechal, vrátane plnej sumy za produkt, ktorý bol v rámci akcie doručený zdarma. Peniaze za dioptrické ská nevraciame.


3. Zľavové kódy a akciové ceny platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu či zľavu samostatne.

4. Účasť v akcii je dobrovoľná a bezplatná (tzn. že nákup tovaru v akcii nie je spojený s ďalšími nákladmi okrem úhrady zakúpených výrobkov a ceny dopravy zvolenej zákazníkom).

5. Niektoré produkty môžu byť vylúčené z tejto akcie počas jej trvania.

6. Ak sa chcete zúčastniť tejto akcie, je potrebné počas akcie:
a) čítať a akceptovať tieto Podmienky akcie;
b) pridať do košíka produkty, na ktoré sa vzťahuje daná zľava;
c) pred vytvorením objednávky - v časti Košík - zadajte zľavový kód/kódy a stlačte tlačidlo "Uplatniť".
Neuvedenie zľavového kódu znamená, že kupujúci sa vzdal práva na využitie akcie v súvislosti s danou transakciou. V takejto situácii, v okamihu uskutočnenia platby, stráca právo využiť zľavu vo vzťahu k uskutočnenej transakcii.

7. Akcia sa nezlučuje s inými zľavami, akciami, propagačnými kampaňami, špeciálnymi cenovými alebo produktovými zľavami platnými v internetovom obchode, pokiaľ podmienky takejto akcie alebo produkty sú odlišné.

8. Predmet akcie nepodlieha výplate v hotovosti alebo výmene za iné platobné prostriedky a je neprenosný.