I. Úvodné ustanovenia

1.    Tieto podmienky akcie s názvom: „Black Friday” stanovujú pravidlá, podmienky, rozsah a reklamu akcie, podmienky používania a právomoci účastníkov akcie a tiež povinnosti usporiadateľa.

2.    Akcie sa môžu zúčastniť Zákazníci, ktorí splnia podmienky pre účasť v akcii. Tým sa stávajú účastníkmi tejto akcie. (Ďalej len "Účastník akcie”).


II. Predmet akcie a podmienky účasti na akciii

1.    Predmetom akcie je možnosť využiť zľavu účastníkom akcie podľa podmienok akcie v čase jej trvania zahŕňajúcej poskytnutie zľavy znižujúcej cenu produktov uvedených na stránke: https://www.eyerim.sk (ďalej len: „Produkty”) vo výške uvedenej v ods. 2 nižšie (ďalej len: „Predmet zľavy”).

2.    Zľava sa poskytuje v nasledovnej výške:

    a) 15 % na všetky modely nezľavnených slnečných okuliarov s použitím kódu: BF15SUN
    b) 30 % na rámy spolu so šošovkami s použitím kódu: BF30EYE, okrem modelov z eyerim collection.
    c) 50 % pri nákupe dvoch modelov slnečných okuliarov alebo dioptrických okuliarov z eyerim collection s použitím kódu: BF50EYC

Uvedená zľava sa vzťahuje na model v nákupnom košíku s nižšou sumou.V prípade reklamácie/vrátenia tovaru po využití zľavy uvedenej v bode c) sa postupuje nasledovne:

  • Ak Účastník akcie reklamuje/vráti ten z modelov, ktorý je vyššej sumy, zmluva bude zrušená a Účastníkovi akcie budú vrátené peniaze na základe pôvodnej ceny oboch položiek.

  • Ak Účastník akcie reklamuje/vráti ten z modelov, ktorý je nižšej sumy, bude mu vrátená akciová cena tohto modelu a pôvodná cena modelu vyššej sumy.

3.    Zľavové kódy a akciové ceny platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu či zľavu samostatne.

4.    V prípade súčasného nákupu niekoľkých Produktov zakúpených v rámci tejto akcie, sa zľava uplatňuje na jeden produkt.

5.    Účasť v akcii je dobrovoľná a bezplatná (tzn. že nákup tovaru v akcii nie je spojený s ďalšími nákladmi okrem úhrady zakúpených výrobkov a ceny dopravy zvolenej zákazníkom).

6.    Niektoré produkty môžu byť vylúčené z tejto akcie počas jej trvania.

7.    Ak sa chcete zúčastniť tejto akcie, je potrebné počas akcie:

    a) čítať a akceptovať tieto Podmienky akcie;
    b) pridať do košíka produkty, na ktoré sa vzťahuje daná zľava;
    c) pred vytvorením objednávky - v časti Košík - zadajte zľavový kód/kódy a stlačte tlačidlo "Uplatniť".

Neuvedenie zľavového kódu znamená, že kupujúci sa vzdal práva na využitie akcie v súvislosti s danou transakciou. V takejto situácii, v okamihu uskutočnenia platby, stráca právo využiť zľavu vo vzťahu k uskutočnenej transakcii.

8.    Akcia sa nezlučuje s inými zľavami, akciami, propagačnými kampaňami, špeciálnymi cenovými alebo produktovými zľavami platnými v internetovom obchode, pokiaľ podmienky takejto akcie alebo produkty sú odlišné.

9.    Predmet akcie nepodlieha výplate v hotovosti alebo výmene za iné platobné prostriedky a je neprenosný.