I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto podmienky akcie s názvom: „Black Fair Friday” stanovujú pravidlá, podmienky, rozsah a reklamu akcie, podmienky používania a právomoci účastníkov akcie a tiež povinnosti usporiadateľa.
 2. Akcie sa môžu zúčastniť Zákazníci, ktorí splnia podmienky pre účasť v akcii. Tým sa stávajú účastníkmi tejto akcie. (Ďalej len "Účastník akcie")

II. Predmet akcie a podmienky účasti na akcii

 1. Predmetom akcie je možnosť využiť zľavu účastníkom akcie podľa podmienok akcie v čase jej trvania zahŕňajúcej poskytnutie zľavy znižujúcej cenu produktov uvedených na stránke: https://www.eyerim.sk (ďalej len: „Produkty”) vo výške uvedenej v ods. 2 nižšie (ďalej len: „Predmet zľavy”).
 2. Zľava sa poskytuje v nasledovnej výške:
  • 23 % na všetky modely nezľavnených slnečných alebo dioptrických okuliarov v celkovej hodnote nad 150 € s použitím kódu: BF23SK
  • 23 % na rámy spolu so sklami s použitím kódu: BF23SEE.
  • Základné sklá zdarma pri nákupe rámov z eyerim collections (OiO alebo Kohe by eyerim) s použitím kódu: BFSKLENS. Zľava platí pri výbere základných skiel s indexom 1,5. Pokiaľ si vyberiete iný typ dioptrických skiel alebo ich vylepšenie, z konečnej sumy skiel vám bude v košíku odpočítaná suma 14,90 €. Pokiaľ máte hodnotu dioptrií viac ako -6, vzhľadom na výrobný proces nemáte možnosť výberu základných skiel. Vyberte si inú možnosť skiel a z konečnej sumy v košíku vám bude odpočítaná suma 14,90 €.
  • 23 % na všetky modely okuliarov, vrátane už zľavnených okuliarov v sekcii outlet s použitím kódu: BF23

  V prípade vrátenia tovaru po využití zľavy uvedenej v bode a) sa postupuje nasledovne:

  V prípade, ak Účastník vráti produkt/produkty a toto vrátenie spôsobí, že celková cena objednávky sa zníži pod hranicu 150 €, budú porušené podmienky použitia kupónu. Z tohto dôvodu táto zľava na produkt/produkty, ktoré sa Účastník rozhodne si ponechať, nebude uplatnená. Bude za ne zarátaná plná suma a refundovaný bude rozdiel plnej sumy zaplatenej za objednávku a plnej sumy za produkt/produkty, ktoré si Účastník ponechal.

 3. Zľavové kódy a akciové ceny platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu či zľavu samostatne.
 4. Účasť v akcii je dobrovoľná a bezplatná (tzn. že nákup tovaru v akcii nie je spojený s ďalšími nákladmi okrem úhrady zakúpených výrobkov a ceny dopravy zvolenej zákazníkom).
 5. Niektoré produkty môžu byť vylúčené z tejto akcie počas jej trvania.
 6. Ak sa chcete zúčastniť tejto akcie, je potrebné počas akcie:
  • čítať a akceptovať tieto Podmienky akcie;
  • pridať do košíka produkty, na ktoré sa vzťahuje daná zľava;
  • pred vytvorením objednávky - v časti Košík - zadajte zľavový kód/kódy a stlačte tlačidlo "Uplatniť".

  Neuvedenie zľavového kódu znamená, že kupujúci sa vzdal práva na využitie akcie v súvislosti s danou transakciou. V takejto situácii, v okamihu uskutočnenia platby, stráca právo využiť zľavu vo vzťahu k uskutočnenej transakcii.

 7. Akcia sa nezlučuje s inými zľavami, akciami, propagačnými kampaňami, špeciálnymi cenovými alebo produktovými zľavami platnými v internetovom obchode, pokiaľ podmienky takejto akcie alebo produkty sú odlišné.
 8. Predmet akcie nepodlieha výplate v hotovosti alebo výmene za iné platobné prostriedky a je neprenosný.