Astigmatizmus je ochorenie, ktoré sa prejavuje nejasným až rozmazaným videním a zníženým rozlišovaním kontrastov či detailov. Ide o jedno zo  6 najčastejších očných ochorení, pričom v mnohých prípadoch ani sami nevieme, že trpíme takýmto ochorením. Poďme sa naň teda pozrieť bližšie.

Čo je to astigmatizmus a aké sú príčiny astigmatizmu?

Astigmatizmus ide často ruka v ruke s inými očnými ochoreniami ako ďalekozrakosť alebo krátkozrakosť, a spôsobuje rozmazané videnie. Príčinou astigmatizmu je nepravidelný tvar rohovky alebo zaoblenie očnej šošovky. Lúče svetla zo všetkých smerov prechádzajúce rohovkou sa potom odlišne lámu a na sietnici sa nedokážu spojiť do jedného bodu. Výsledkom je rozmazané videnie ako blízkych, tak aj vzdialených predmetov. Veľkosť vady možno zistiť len pri očnom vyšetrení a uvádza sa v tzv. cylindrických dioptriách s počtom uhlových stupňov osi.

Diagnostika astigmatizmu

Postupujte podľa nasledujúcich 4 bodov a zistite, či trpíte astigmatizmom. 

- Zložte si vaše dioptrické okuliare. V prípade, že nosíte kontaktné šošovky, ponechajte si ich v očiach.

- Zatvorte alebo zakryte si jedno oko.

- Udržujte minimálne 35 centimetrovú vzdialenosť od vašej obrazovky.

- Pozrite sa na obrázok nižšie, čo vidíte?

TEST ASTIGMATIZMU 1

Ako odhaliť astigmatizmus 1 online test očné ochorenie eyerim

VÝSLEDOK

Ako odhaliť astigmatizmus 1 online test očné ochorenie eyerimPokiaľ máte prirodzene zdravý zrak, prípadne korigovaný správnymi dioptriami, tak by ste mali vidieť jasne čierne a biele kruhy. Pokiaľ vidíte rôzne odtiene šedej než čiernu alebo bielu, odporúčame navštíviť vášho optometristu. A ak vidíte len šedý kruh, tak by ste mali čím skôr navštíviť vášho lekára.

TEST ASTIGMATIZMU 2

Ako odhaliť astigmatizmus 2 online test očné ochorenie eyerim

Pokiaľ vidíte niektoré z čiar hrubšie alebo tmavšie než ostatné, mali by ste navštíviť očného lekára, pretože pravdepodobne trpíte astigmatizmom. So zdravým zrakom by ste mali vidieť všetky čiary rovnako hrubé a čierne.

UPOZORNENIE:  Nepoužívajte tieto testy na samodiagnostiku. Pre presné výsledky by ste mali navštíviť vášho očného lekára. 

Liečba astigmatizmu

Váš očný lekár alebo optometrista bude liečiť astigmatizmus vhodnými dioptrickými okuliarmi alebo kontaktnými šošovkami, ktoré napravia astigmatizmus (alternujú spôsob, ako bude dopadá svetlo do oka). Ďalší spôsob liečenia je neinvazívna metóda, a to tak, že pacient nosí špeciálne tvarovaný set pevných kontaktných šošoviek, ktoré postupne zmenia tvar jeho rohovky. Poslednou možnosťou je aj laserová operácia, avšak tá patrí do najdrahšej kategórie liečby.

Astigmatizmus je liečiteľné očné ochorenie - či už s laserom, špeciálnymi kontaktnými šošovkami alebo s dioptrickými okuliarmi. Pokiaľ budete nakupovať dioptrické okuliare online na eyerim e-shope, nezabudnite vyplniť informácie o cylindri a osi cylindra do objednávky. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať naše najmilšie zákaznícke oddelenie, v ktorom vám radi poradia. A na koniec - nezabudnite navštevovať vášho očného lekára aspoň raz ročne.